Bao bì: 5kg – 22kg

Đặc tính sản phẩm:

  • Màng sơn trắng sáng, độ phủ cao, dễ thi công.
cs100

CS100 - ALKALINE INT

Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp

cs400

CS400 - SUPER WHITE

Sơn siêu trắng nội thất cao cấp

cs500

CS500 - ECONOMIC

Sơn mịn nội thất cao cấp

99f500b5dd50390e6041

CS900 - SUPER GLOSS

Sơn siêu bóng nội thất cao cấp

cs200

CS200 - SELAER EXT

Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp

cs300

CS300 - DIAMOND EXT

Sơn trắng bóng ngoại thất cao cấp.

cs600

CS600 - SMOOTH EXT

Sơn mịn ngoại thất cao cấp

cs800

CS800 - WATERPROOF

Sơn chống thấm đa năng cao cấp

cs700

CS700 - SATIN INTERIOR

Sơn trắng bóng nội thất.

cs5

CS5 - PERFECT GLOSS

Sơn màu bóng nội thất cao cấp.

cs600

CS600 - SMOOTH EXT

Sơn màu mịn ngoại thất cao cấp

cs300

CS300 - DIAMOND EXT

Sơn màu bóng ngoại thất cao cấp.