CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN MINH SƠN

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (0243) 5231 888 – Hotline: 0971 262 212

E-mail: cspaint19@gmail.com